Kültürel Etkileşim Pratiği Olarak Bulgaristan’dan Türkiye’ye Göç

— Proje Ekibi

Doç. Dr. Oya Morva
 • İstanbul Üniversitesi
 • İletişim Fakültesi
 • Gazetecilik Bölümü/İletişim Sosyolojisi ABD
Doç.Dr. Gül Özsan
 • İstanbul Üniversitesi
 • Edebiyat Fakültesi
 • Antropoloji Bölümü/Sosyal Antropoloji ABD
Arda Kaya
 • İstanbul Üniversitesi
 • İletişim Fakültesi
 • Radyo, TV, Sinema Bölümü Doktora Öğrencisi
İsmail Ferhat Ayten
 • İstanbul Üniversitesi
 • İletişim Fakültesi
 • Halkla Ilişkiler ve Tanıtım Bölümü Yüksek Lisans Öğrencisi